Motorprix Result :

Motorprix Region 4 Seri 1 (Kalsel)

Sirkuit Balipat, Binuang, Kalsel
Minggu, 10 Maret 2013

 

MP1 (Bebek 4 Tak 125 cc Tune Up Seeded)

 1. Sonda Alfa (Yamaha)
 2. Imam Mico (Yamaha)
 3. Wahyu Saputra (Yamaha)
 4. H. Andransyah (Yamaha)
 5. Norman Pradana (Yamaha)
 

MP2 (Bebek 4 Tak 110 cc Tune Up Seeded)

 1. Imam Mico (Yamaha)
 2. Sonda Alfa (Yamaha)
 3. Andika D (Yamaha)
 4. Norman Pradana (Yamaha)
 5. Alfian R (Yamaha)
 

MP3 (Bebek 4 Tak 125 cc Tune Up Pemula)

 1. Arianto (Yamaha)
 2. Maulana N Khairi (Yamaha)
 3. M Akbar (Yamaha)
 4. Yusri Indra S (Yamaha)
 5. Yongki Taher (Yamaha)